Struka filozofija, pronađeno natuknica: 1561

Acosta Uriel

Acosta [ako'sta], Uriel (pravo ime Gabriel da Costa [~ dɐkɔ'štɐ]), židovski i portugalski filozof (Porto, ...

actio

actio [a:'kcio] (lat.: djelovanje). 1. U rimskom pravu višeznačan pojam. U najstarijem rimskom pravu ...

actus purus

actus purus [a:'k~ pu:'~] (latinski: čista zbiljnost), ontološko savršenstvo Božjeg bića. Izraz potječe ...

ad absurdum

ad absurdum [~ ~su'~] (lat.), do besmisla; reductio ad absurdum, u logici, neizravno opovrgavanje neke ...

adekvacija

adekvacija (lat. adaequatio: izjednačavanje), sukladnost stvari i razuma, izričaja o predmetu i predmeta ...

Adelard iz Batha

Adelard iz Batha (engleski Aethelhard, latinizirano Bathonicus), engleski skolastički filozof i matematičar ...

adiaforon

adiaforon ili adiafora (grčki ἀδıάφορος: nerazličit), u stoičkoj i kiničkoj filozofiji, sve što je u ...

Adickes Erich

Adickes [a:'dikəs], Erich, njemački filozof (Lesum kraj Bochuma, 26. VI. 1866 – Tübingen, 8. VII. 1928). ...

Adorno Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

afektivnost

afektivnost (kasnolat. affectivus: čuvstven). 1. Sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja. 2. Svojstvo ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|