Struka filozofija, pronađeno natuknica: 1561

aficiranje

aficiranje (latinski afficere: djelovati, poticati, utjecati), u Kantovoj filozofiji, stvari po sebi ...

afinitet

afinitet (njemački Affinität < lat. affinitas). 1. Sklonost, naklonost; bliskost, privlačnost. 2. U ...

afirmacija

afirmacija (lat. affirmatio). 1. Potvrđivanje, potvrda; pozitivna tvrdnja. Suprotno: negacija. 2. U ...

afirmativan

afirmativan (kasnolat. affirmativus: potvrdan). 1. Kojim se potvrđuje; potvrdan, pozitivan (npr. odgovor). ...

agnosticizam

agnosticizam (od grč. ἄγνωστον: nespoznatljivo, neshvatljivo). 1. Općenito, mišljenje da se objektivni ...

Agricola Rodolfus

Agricola [~ri'kola], Rodolfus (pravo ime Roelof Huysman), nizozemski humanist (Baflo kraj Groningena, ...

Agripa

Agripa (grčki Ἀγρίππας, Agríppas, latinski Agrippa), pripadnik mlađe skeptičke škole helenističko-rimske ...

Agrippa von Nettesheim Heinrich

Agrippa von Nettesheim [agri'pa fɔn ne'təshaim], Heinrich, njemački liječnik i filozof (Köln, 14. IX. 1486 ...

Ajdukiewicz Kazimierz

Ajdukiewicz [ajdukie'v’ič], Kazimierz, poljski filozof i epistemolog (Tarnopol, Galicija, 12. XII. 1890 ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|