Struka filozofija, pronađeno natuknica: 1561

Akademija

Akademija (grčki Ἀϰαδήμεıα, Akadḗmeia ili Ἀϰαδημία, Akademía), filozofska škola koju je u Ateni 387. pr. Kr. ...

akatalepsija

akatalepsija (grčki ἀϰαταληψία: nerazumljivost, neobuhvatnost), u skeptičkoj filozofiji, nemogućnost ...

akcident

akcident (lat. accidens: ono što se događa) (grč. τὸ συμβεβηϰός: prigodak), u filozofiji, promjenljivo, ...

akozmizam

akozmizam (a1- + grčki ϰόσμος: svijet), filozofski nauk prema kojem svijet kao mnoštvo pojedinačnih ...

akroamatsko

akroamatsko (grčki ἀϰροαματıϰός: određen za slušanje), ono što se može čuti, odnosno ono što je namijenjeno ...

aksiologija

aksiologija (grčki ἄξıος: vrijedan + -logija). 1. Filozofska disciplina koja ispituje vrijednosti; ...

aksiom

aksiom (grč. ἀξίωμα: načelo, tvrdnja). 1. U matematici, polazna matematička izjava iz koje se logičkim ...

aksiomatika

aksiomatika (grčki ἀξıωματıϰός: koji se odnosi na aksiom), nauk o postuliranju i izvođenju koji polazi ...

akt

akt (lat. actus). 1. Čin, radnja, djelo. 2. Kod Aristotela i u skolastici akt znači »razvijenu zbiljnost«. ...

aktivizam

aktivizam (francuski activisme, njemački Aktivismus, prema latinskom activus: djelatan), raspoloženje, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|