Struka filozofija, pronađeno natuknica: 1561

Alston William Payne

Alston [ɔ:'lstən], William Payne, američki filozof (Shreveport, 29. XI. 1921 – Jamesville, New York, ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

alternativa

alternativa (prema latinskom alternus: naizmjeničan, nasuprotan). 1. Izbor, moguć ili nuždan, između ...

Althusser Louis

Althusser [altysε:'ʀ], Louis, francuski filozof i sociolog (Birmandreis, Alžir, 16. X. 1918 – La Verrière, ...

altruizam

altruizam (francuski altruisme, prema autrui: drugi, bližnji, pod utjecajem latinskoga alter: drugi), ...

amfibolija

amfibolija (grč. ἀμφιβολία: dvoumica), dvosmislenost koja nastaje zbog mogućnosti dvojakog tumačenja ...

Ammon Otto

Ammon [a'mɔn], Otto, njemački socijalni biolog i antropolog (Karlsruhe, 7. XI. 1842 – Karlsruhe, 14. I. 1916). ...

Amonije Saka

Amonije Saka (grčki Ἀμμώνıος Σαϰϰ8118ς, Ammṓnios Sakkãs), helenistički filozof (?, oko 175 – ?, 242). Živio ...

amor fati

amor fati [a'~ fa:'ti:] (latinski: ljubav prema usudu, prema dosuđenomu), u F. Nietzschea, krajnje stanje ...

amoralno

amoralno (a1- + latinski moralis: moralan, ćudoredan), ono što je u etičkom pogledu nezavisno od morala ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|