Struka filozofija, pronađeno natuknica: 1561

Anaksagora iz Klazomene

Anaksagora iz Klazomene (grčki Ἀναξαγόρας, Anaksagóras), grčki filozof, matematičar i astronom (Klazomena, ...

Anaksarh iz Abdere

Anaksarh iz Abdere (grčki Ἀνάξαρχος, Anáksarkhos), grčki filozof (sred. IV. st. pr. Kr.). Sljedbenik ...

Anaksimandar iz Mileta

Anaksimandar iz Mileta (grčki Ἀναξίμανδρος, Anaksímandros), grčki filozof (?, oko 611. pr. Kr. – ?, ...

Anaksimen iz Mileta

Anaksimen iz Mileta (grčki Ἀναξıμένης, Anaksiménēs), grčki filozof (?, oko 585/584. pr. Kr. – ?, između ...

analitička filozofija

analitička filozofija, smjer u suvremenoj filozofiji u kojem se filozofija shvaća kao razumsko istraživanje ...

analitički sud

analitički sud, u filozofiji, sud kod kojega predikat kazuje nešto što je već sadržano u pojmu subjekta ...

analitika

analitika (grč. ἀναλυτıϰὴ [τέχνη]: umijeće razlaganja). 1. Prema Aristotelu, umijeće razlaganja (analiziranja) ...

analogija

analogija (grč. ἀναλογία: sklad, razmjer; odnos). 1. Srodnost, podudarnost dviju uspoređenih pojava, ...

anamneza

anamneza (grčki ἀνάμνησıς: sjećanje). 1. U filozofiji, razumska spoznaja kao prepoznavanje; prema Platonu, ...

Andronik s Roda

Andronik s Roda (grčki Ἀνδρόνıϰος ὁ ‘Ρόδıος, Andrónikos ho Rhódios), grčki filozof (I. st. pr. Kr.). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|