Struka filozofija, pronađeno natuknica: 1561

angažman

angažman (francuski engagement). 1. Namještenje, zaposlenje, osobito ugovorno zaposlenje umjetnika, ...

Anselmo Canterburyjski

Anselmo Canterburyjski, engleski teolog i filozof (Aosta, Italija, 1033/34 – Canterbury, 21. IV. 1109). ...

Antifont

Antifont (grčki Ἀντιφῶν, Antiph61889n), grčki govornik i političar (Ramnunt u Atici, oko 480. pr. Kr. – ...

antinomija

antinomija (grčki ἀντıνομία: proturječnost zakona u sebi). 1. U filozofiji, proturječnost između dvaju ...

Antioh iz Askalona

Antioh iz Askalona (grčki Ἀντίοχος ὁ Ἀσϰαλώνιος, Antíokhos ho Askalṓnios), grčki filozof (Askalon, danas ...

Antisten iz Atene

Antisten iz Atene (grčki Ἀντισϑένης, Antisthénēs), grčki filozof (Atena, oko 445. pr. Kr. – Atena, 365. pr. Kr.). ...

antistrefon

antistrefon (grčki ἀντıστρέφεıν: poći u suprotnome smjeru), sofističko zaključivanje koje se može iskrenuti. ...

antiteza

antiteza (grč. ἀντίϑεσις). 1. Opreka, suprotnost. 2. U filozofiji, tvrdnja koja se, u okviru dijalektičke ...

antropocentrizam

antropocentrizam (antropo- + -centrizam), nazor prema kojemu je čovjek temelj i središte zbiljnosti, ...

apagogija

apagogija (grčki ἀπαγωγή: odvođenje), kod Aristotela, silogizam kojemu je gornja premisa sigurna, a ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|