Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

adijabatsko demagnetiziranje

adijabatsko demagnetiziranje, način hlađenja do temperature bliske apsolutnoj nuli. Prvo se paramagnetska ...

aditivno miješanje boja

aditivno miješanje boja, stvaranje osjeta nove boje u oku na temelju zbrajanja dviju ili više svjetlosti ...

admitancija

admitancija (njem. Admittanz, engl. admittance, prema lat. admittere: pustiti) (znak Y), fizikalna veličina ...

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili tekućine (atomi, molekule ...

Aepinus Franz Maria Ulrich Theodor

Aepinus [epi:'nus], Franz Maria Ulrich Theodor, njemački fizičar i filozof prirode (Rostock, 13. XII. 1724 ...

Agostini Pierre

Agostini [agɔstini'], Pierre, francuski fizičar (Tunis, 23. VII. 1941). Diplomirao je 1962. i doktorirao ...

agregatno stanje

agregatno stanje (agregacijsko stanje), stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje tri ...

Aitken John

Aitken [ẹi'tkin], John, škotski fizičar, meteorolog i oceanograf (Falkirk, 18. IX. 1839 – Falkirk, 14. XI. 1919). ...

Aitken Robert Grant

Aitken [ẹi'tkin], Robert Grant, američki astronom (Jackson, 31. XII. 1864 – Berkeley, 29. X. 1951). ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|