Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

atomska baterija

atomska baterija (izotopna baterija, radioizotopni generator), uređaj u kojem se energija zračenja radionuklida ...

atomska elektrana

atomska elektrana →  nuklearna elektrana ...

atomska energija

atomska energija →  nuklearna energija ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

atomska interferometrija

atomska interferometrija, mjerna tehnika koja se koristi valnim svojstvima atoma, tj. razlikom u fazama ...

atomska jedinica mase

atomska jedinica mase (ujednačena ili unificirana atomska jedinica mase ili dalton) (znak u ili znak ...

atomska jezgra

atomska jezgra →  atom; nuklearna fizika ...

atomska optika

atomska optika, grana atomske i molekularne fizike u kojoj se primjenom međudjelovanja atoma i laserske ...

atomska struktura

atomska struktura, struktura određena jezgrom atoma i elektronskim omotačem. Promjer je atomske jezgre ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|