Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

atomski broj

atomski broj (protonski broj, redni broj elementa) (znak Z), broj protona u atomskoj jezgri, jednoznačno ...

atomski i molekularni snopovi

atomski i molekularni snopovi, jedna od najvažnijih tehnika pripremanja atoma i molekula za istraživanja ...

atomski laser

atomski laser, uređaj koji proizvodi snop koherentnih atoma iz Bose-Einsteinova kondenzata, posebnoga ...

atomski sat

atomski sat, uređaj za mjerenje vremenskih intervala mjerenjem frekvencije onoga elektromagn. zračenja ...

atrakcija

atrakcija (lat. attractio). 1. Privlačenje, privlačnost, privlačna snaga. Suprotno: repulzija. 2. ...

atraktor

atraktor (njem. Attraktor, prema lat. attractus, particip perfekta od attrahere: privlačiti), skup numeričkih ...

Atwood George

Atwood [æ'twud], George, engleski matematičar i fizičar (London, 1745 – London, 11. VII. 1807). Diplomirao ...

Atwoodov padostroj

Atwoodov padostroj [æ'twud~] (po engleskom fizičaru Georgeu Atwoodu), mehanički uređaj koji se sastoji ...

audiogram

audiogram (audio- + -gram), grafički prikaz slušne osjetljivosti za različite frekvencije zvuka izmjerene ...

audiometar

audiometar (audio- + -metar), uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Obično se u vrlo tihoj kabini u slušalice ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|