Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

balistički galvanometar

balistički galvanometar, precizan električni instrument za mjerenje vrlo slabih impulsnih struja i napona. ...

balistika

balistika (od grč. βάλλεıν: bacati), grana fizike koja proučava gibanja bačenih tijela, napose brzinu, ...

Balmer Johann Jakob

Balmer [ba'lməɹ], Johann Jakob, švicarski fizičar i matematičar (Lausen, 1. V. 1825 – Basel, 12. III. 1898). ...

Bardeen John

Bardeen [bα:ɹdi:'n], John, američki fizičar (Madison, 23. V. 1908 – Boston, 30. I. 1991). Doktorirao ...

barion

barion (grč. βαρύς: težak + [elektr]on), subatomska čestica polucijeloga spina, podvrsta hadrona (npr. ...

Barish Barry Clark

Barish [bæ'riš], Barry Clark, američki fizičar (Omaha, Nebraska, 27. I. 1936). Doktorirao (1962) na ...

Barišić Slaven

Barišić, Slaven, hrvatski teorijski fizičar (Pleternica, 26. I. 1942 – Zagreb, 4. IV. 2015). Diplomirao ...

Barkhausen Heinrich

Barkhausen [ba'rkhauzən], Heinrich, njemački fizičar (Bremen, 2. XII. 1881 – Dresden, 20. II. 1956). ...

Barkla Charles Glover

Barkla [bα:'klə], Charles Glover, engleski fizičar (Widnes, 7. VII. 1877 – Edinburgh, 23. X. 1944). ...

barograf

barograf (baro- + -graf), instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|