Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

Bednorz Johannes Georg

Bednorz [be'dnorc], Johannes Georg, njemački mineralog i fizičar (Neuenkirchen, 16. V. 1950). Doktorirao ...

Beeckman Isaac

Beeckman [be:'kman], Isaac, nizozemski fizičar (Middelburg, Zeeland, 10. XII. 1588 – Dordrecht, 19. V. 1637). ...

Beerov zakon

Beerov zakon [be:'əɹ~] (prema njemačkom fizičaru Augustu Beeru, 1825–63), fizikalni zakon prema kojemu ...

Békésy George von

Békésy [be:'ke:ši], George von, američki fizičar i psiholog madžarskog podrijetla (Budimpešta, 3. VI. 1899 ...

Bell Burnell Jocelyn

Bell Burnell [bel bə:ne'l], Jocelyn, britanska radioastronomkinja (Belfast, 15. VII. 1943). Diplomirala ...

Bell Alexander Graham

Bell [bel], Alexander Graham, američki fiziolog i izumitelj škotskoga podrijetla (Edinburgh, 3. III. 1847 ...

Bell John Stewart

Bell [bel], John Stewart, irski fizičar (Belfast, 28. VII. 1928 – Ženeva, 1. X. 1990). Radio u CERN-u ...

Bernoulli Daniel

Bernoulli [bεrnu'li], Daniel, švicarski matematičar, fizičar, botaničar, oceanograf i anatom (Groningen, ...

Bernoullijeva jednadžba

Bernoullijeva jednadžba [bεrnu'li~] (po Danielu Bernoulliju), osnovni zakon strujanja fluida koji tvrdi ...

bestežinsko stanje

bestežinsko stanje, stanje tijela u sustavu u kojem se gravitacija i inercijske sile koje djeluju na ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|