Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

beta-čestica

beta-čestica, brzi elektron emitiran u beta-minus radioaktivnom raspadu ili brzi pozitron emitiran u ...

betatron

betatron (beta[-zrake] + [elek]tron) →  akcelerator čestica ...

beta-zračenje

beta-zračenje (β-zrake), čestično ionizirajuće zračenje koje se sastoji od roja beta-čestica, brzih ...

Bethe Hans Albrecht

Bethe (njem. [be:'tə], engl. [bẹi'ϑi]), Hans Albrecht, njemačko-američki fizičar (Strasbourg, 12. VII. 1906 ...

Bevatron

Bevatron (BeV: bilijun elektronvolta + [synchro]tron), sinkrotronski akcelerator čestica, energije 6 GeV, ...

Bhabha Homi Jehangir

Bhabha [bha'bha], Homi Jehangir, indijski fizičar (Bombay, 30. X. 1909 – kraj Chamonix-Mont-Blanca, ...

bikonkavan

bikonkavan (bi- + lat. concavus: udubljen), s obje strane udubljen. (→  eritrociti; leća) ...

bikonveksan

bikonveksan (bi- + lat. convexus: zaobljen), s obje strane ispupčen, izbočen. (→  leća) ...

Binnig Gerd

Binnig [bi'ni62179], Gerd, njemački fizičar (Frankfurt na Majni, 20. VII. 1947). Doktorirao (1978) na Frankfurtskom ...

binokular

binokular (lat. bini: po dva + okular), optički instrument konstruiran za gledanje s oba oka (npr. dalekozor, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|