Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

trajektorija (više značenja)

trajektorija (novolat. [linea] traiectoria, prema srednjovj. lat. traiectorius: prebačen). 1. U matematici, ...

translacija

translacija (lat. translatio: prijenos). 1. U matematici, preslikavanje euklidskoga prostora na sebe, ...

transverzalna brzina

transverzalna brzina (znak vt), brzina gibanja materijalne točke ili tijela okomita na pravac koji povezuje ...

trenje

trenje (sila trenja, frikcija) (znak Ft ili T) sila kojom se površina na kojoj tijelo miruje ili po ...

triboluminiscencija

triboluminiscencija (grč. τρίβειν: trljati + luminiscencija), luminiscencija tvari u čvrstome stanju ...

trojna točka

trojna točka, točka u faznom dijagramu koja označava termodinamičko stanje tvari kad su u ravnoteži, ...

tromost

tromost →  inercija ...

Tsui Daniel Chee

Tsui [tsu:'i:], Daniel Chee, američki fizičar kineskog podrijetla (Honan, 28. II. 1939). Školovao se ...

tuneliranje

tuneliranje (tunelski efekt, tunelski učinak), kvantnomehanička pojava pri kojoj postoji vjerojatnost ...

turbulencija

turbulencija (kasnolat. turbulentia: uznemirenost, nemir) →  strujanje ...

|<  < (171)  172  173  174  175  176  177  178  179  180  >