Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

ultravioletno zračenje

ultravioletno zračenje (ultra- + franc. violet: ljubičast, prema violette: ljubica < lat. viola: ljubica; ...

ultrazvuk

ultrazvuk, longitudinalni mehanički valovi kojima je frekvencija veća od gornje granice osjetljivosti ...

unutarnja konverzija elektrona

unutarnja konverzija elektrona →  radioaktivnost ...

Urli Natko

Urli, Natko, hrvatski fizičar (Zagreb, 3. VIII. 1937 – Zagreb, 22. III. 2010). Diplomirao (1961) i doktorirao ...

uzgon

uzgon (znak FU), sila kojom fluid (tekućina ili plin) djeluje na uronjeno tijelo suprotno smjeru gravitacije ...

V

V. 1. Dvadeset i osmo slovo hrvatske abecede za labiodentalni sonant /v/, silabičnoga imena ve. Istoga ...

vaga

vaga (njem. Wage), uređaj za određivanje mase uspoređivanjem težine tereta i težine utega ili uspoređivanjem ...

vakuum

vakuum (lat. vacuum: prazan prostor), doslovno: prostor u kojem nema tvari i zračenja. U praktične svrhe ...

vakuummetar

vakuummetar (vakuum + -metar), uređaj za mjerenje niskih i vrlo niskih tlakova. U-cijev najjednostavniji ...

vakuumska pumpa

vakuumska pumpa, pumpa za postizanje i održavanje iznimno niskoga tlaka u vakuumskoj komori. Prema načinu ...

|<  <  171  172  173  174  175 (176)  177  178  179  180  >