Struka fizika, pronađeno natuknica: 1870

virtualna slika

virtualna slika, u optici, prividna slika predmeta koja se, za razliku od stvarne (realne) slike, ne ...

visinomjer

visinomjer (altimetar), sprava za određivanje visine. Kod zrakoplova visinomjer može određivati bilo ...

viskoznost

viskoznost (prema kasnolat. viscosus: ljepljiv), unutarnje trenje pri strujanju fluida (tekućine ili ...

visokospinska stanja

visokospinska stanja, stanja brzorotirajućih atomskih jezgara s velikim impulsom vrtnje. Takva se stanja ...

vjetrokaz

vjetrokaz, naprava koja pokazuje smjer vjetra, od ukrasnih na kućama, obično u obliku životinja, pa ...

vodič

vodič, u fizici i tehnici, tvar ili tijelo koji se odlikuju sposobnošću prijenosa nekog oblika energije, ...

vodljivost

vodljivost, fizikalna veličina koja opisuje utjecaj materijala na prijenos električnoga naboja, topline ...

vođenje

vođenje (kondukcija), prijenos topline koji se ostvaruje između dva tijela ili između dijelova tijela ...

Volta Alessandro

Volta [vɔ'~], Alessandro, talijanski fizičar (Como, 18. II. 1745 – Como, 5. III. 1827). Profesor u Paviji. ...

vrelište

vrelište, temperatura na kojoj istodobno u cijelom volumenu tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno ...

|<  <  171  172  173  174  175  176  177  178 (179)  180  >