Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

Bohr Aage Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Aage Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 19. VI. 1922 – Kopenhagen, 9. IX. 2009). Sin ...

Bohr Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

boje

boje (tur. boya). 1. Vidni osjeti ovisni o frekvenciji svjetlosnog zračenja. Ljudsko oko zapaža samo ...

bolometar

bolometar (grč. βολή: izbačaj; zraka + metar), vrlo osjetljiv instrument za otkrivanje i mjerenje energije ...

Boltzmann Ludwig

Boltzmann [bɔ'lcman], Ludwig, austrijski fizičar (Beč, 20. II. 1844 – Duino kraj Trsta, 5. IX. 1906). ...

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku ...

Boltzmannova statistika

Boltzmannova statistika [bɔ'lcman~] (po Ludwigu Boltzmannu), metoda klasične statističke fizike koja ...

Bonefačić Antun

Bonefačić, Antun, hrvatski fizičar (Njivice, 28. V. 1925 – Zagreb, 25. V. 2011). Diplomirao (1951) i ...

Borda Jean Charles de

Borda [bɔʀda'], Jean Charles de (zvan le Chevalier de Borda), francuski fizičar, matematičar i geodet ...

Born Max

Born [bɔrn], Max, njemački fizičar (Wrocław, 11. XII. 1882 – Göttingen, 5. I. 1970). Doktorirao (1907) ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|