Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

vođenje

vođenje (kondukcija), prijenos topline koji se ostvaruje između dva tijela ili između dijelova tijela ...

Volta Alessandro

Volta [vɔ'~], Alessandro (puno ime Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta), talijanski fizičar ...

vrelište

vrelište, temperatura na kojoj istodobno u cijelom volumenu tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno ...

vremenski obrat

vremenski obrat, promjena predznaka vremenske koordinate u klasičnoj fizici i nerelativističkoj kvantnoj ...

vrenje

vrenje. 1. U fizici, fazni prijelaz iz tekućega u plinovito agregatno stanje koji se zbiva istodobno ...

Vretenar Dario

Vretenar, Dario, hrvatski teorijski fizičar (Pula, 29. X. 1958). Diplomirao (1982) i doktorirao (1988) ...

vrijeme

vrijeme, neprekidni slijed promjena u kojem se trenutci ili njihove transformacije mogu zamisliti kao ...

vrijeme poluraspada

vrijeme poluraspada (poluživot) (znak T1/2 ili t1/2), vrijeme koje je potrebno da se raspadne polovica ...

vrtlog

vrtlog, dio fluida, prašinaste tvari, električne struje, magnetskoga polja i dr. koji spiralno struji ...

vrtložne struje

vrtložne struje →  foucaultove struje ...

|<  < (181)  182  183  184  185  186  187  188  189