Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

zračenje

zračenje (radijacija), prijenos energije elektromagnetskim valovima ili snopovima subatomskih čestica ...

zraka

zraka. 1. U geometriji, svaki od dvaju dijelova pravca na koje ga rastavlja neka njegova točka, uključujući ...

zrakoprazni prostor

zrakoprazni prostor →  vakuum ...

zrcalo

zrcalo. 1. U fizici, svaka glatka površina koja reflektira svjetlost. Pravilna zrcala su ravne ili ...

zvrk

zvrk, u fizici, svako tijelo određene mase koje rotira oko svoje osi te zbog inercije tu rotaciju održava. ...

zvuk

zvuk, mehanički val frekvencija od 16 Hz do 20 kHz, tj. u rasponu u kojem ga čuje ljudsko uho. Zvuk ...

Zweig George

Zweig [zwạig], George, američki fizičar ruskog podrijetla (Moskva, 30. V. 1937). Diplomirao (1959) na ...

žarište

žarište (fokus, od lat. focus: ognjište). 1. U fizici, točka kroz koju prolaze sve zrake što padaju ...

žiroskop

žiroskop →  giroskop ...

α-zrake

α-zrake  →  alfa-zračenje ...

|<  <  181  182  183  184  185 (186)  187