Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

β-zrake

β-zrake →  beta-zračenje ...

γ-zrake

γ-zrake  →  gama-zračenje ...

|<  <  181  182  183  184  185  186 (187)