Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

Akasaki Isamu

Akasaki Isamu, japanski fizičar (Chiran, prefektura Kagoshima, 30. I. 1929 – Nagoya, 1. IV. 2021). Diplomirao ...

akceleracija

akceleracija (lat. acceleratio: pospješivanje, ubrzanje). 1. Povećanje brzine razvoja, brže prolaženje ...

akcelerometar

akcelerometar (lat. acceler[are]: ubrzati + -metar), uređaj za mjerenje akceleracije tijela u navigaciji, ...

akcija

akcija (lat. actio). 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat. 2. U fizici (znak S), ...

akromatičnost

akromatičnost (grč. ἀχρώματος: bezbojan), neovisnost o boji. Odnosi se na optički sustav u kojem je ...

aksion

aksion (lat. axis: os, analoška tvorba kao proton, neutron i sl.), hipotetska čestica male mase i bez ...

aktivnost

aktivnost (srednjovj. lat. activitas). 1. Djelovanje, djelatnost, rad. 2. U fizici, aktivnost radioaktivnog ...

aktivnost radioaktivnog izvora

aktivnost radioaktivnog izvora (znak A), dozimetrijska fizikalna veličina kojom se opisuje brzina raspadanja ...

akustika

akustika (prema grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja ...

Alaga Gaja

Alaga, Gaja, hrvatski teorijski fizičar (Svetozar Miletić kraj Sombora, 3. VII. 1924 – Zagreb, 7. IX. 1988). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|