Struka fizika, pronađeno natuknica: 1869

busola

busola (tal. bussola) →  kompas ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

camera lucida

camera lucida [ka'mera lu:'cida] (lat.: svijetla soba), optički instrument koji služi za crtanje krajolika ...

camera obscura

camera obscura [ka'mera obsku:'ra] (lat.: tamna soba), preteča moderne fotografske kamere. (→  tamna ...

Carnot Nicolas Léonard Sadi

Carnot [kaʀnọ'], Nicolas Léonard Sadi, francuski fizičar (Pariz, 1. VI. 1796 – Pariz, 24. VIII. 1832). ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

Casimir Hendrik Brugt Gerhard

Casimir [ka'simir], Hendrik Brugt Gerhard, nizozemski fizičar (Hag, 15. VII. 1909 – Heeze, Nizozemska, ...

Cavalieri Bonaventura

Cavalieri [kavaliε:'ri], Bonaventura, talijanski matematičar i astronom (Milano, 1598 – Bologna, 30. XI. 1647). ...

Cavendishov pokus

Cavendishov pokus [kæ'vəndiš~], pokus kojim je Henry Cavendish izmjerio (1797–98) gravitacijsku konstantu, ...

Celsius Anders

Celsius (šved. [sε'lsiʉs], udomaćeno [ce'lzius]), Anders, švedski fizičar i astronom (Uppsala, 27. XI. 1701 ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|