Struka fizika, pronađeno natuknica: 1869

Colić Petar

Colić, Petar, hrvatski fizičar (Hvar, 17. XII. 1935 – Zagreb, 18. III. 1987). Diplomirao primijenjenu ...

Colladon Daniel

Colladon [kolad61533'], Daniel, švicarski fizičar i inženjer (Ženeva, 15. XII. 1802 – Ženeva, 30. VI. 1893). ...

Colombo Lidija

Colombo (Kolombo), Lidija, hrvatska fizičarka (Siverić kraj Drniša, 28. VI. 1922 – Zagreb, 23. II. 2015). ...

Compton Arthur Holly

Compton [kɔ'mptən], Arthur Holly, američki fizičar (Wooster, 10. IX. 1892 – Berkeley, 15. III. 1962). ...

Comptonov efekt

Comptonov efekt [kɔ'mptən~] (po Arthuru Hollyju Comptonu), povećanje valne duljine tj. smanjenje energije ...

Condon Edward Uhler

Condon [kɔ'ndən], Edward Uhler, američki fizičar (Alamogordo, 2. III. 1902 – Boulder, 26. III. 1974). ...

Coolidge William David

Coolidge [ku:'li62721], William David, američki fizičar i kemičar (Hudson, 23. X. 1873 – Schenectady, 3. II. 1975). ...

Cooper Leon

Cooper [ku:'pəɹ], Leon, američki fizičar (New York, 28. II. 1930). Diplomirao (1951) i doktorirao (1954) ...

Cooperovi parovi

Cooperovi parovi (po Leonu Cooperu), parovi elektrona koji se na vrlo niskim temperaturama u kristalnoj ...

Coriolis Gaspard Gustave

Coriolis [kɔʀjoli's], Gaspard Gustave, francuski fizičar i matematičar (Pariz, 21. V. 1792 – Pariz, ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|