Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

Amano Hiroshi

Amano Hiroshi, japanski fizičar (Hamamatsu, prefektura Shizuoka, 11. IX. 1960). Diplomirao (1985) i ...

Amici Giovanni Battista

Amici [ami:'či], Giovanni Battista, talijanski fizičar i astronom (Modena, 25. III. 1786 – Firenca, ...

Ampère André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Ampèreovo pravilo desne ruke

Ampèreovo pravilo desne ruke [8118pε:'ʀ~], pravilo za određivanje smjera u kojem vanjsko magnetsko polje ...

amplituda

amplituda (lat. amplitudo: obujam, veličina). 1. Širina, raspon, opseg. 2. U fizici, maksimalan pomak ...

AMS

AMS (akronim od engleski Alpha Magnetic Spectrometer: Alfa-magnetski spektrometar), detektor elementarnih ...

analizator

analizator, uređaj za provedbu analize. 1. U fizici, analizator elektromagnetskoga zračenja sastavnica ...

analogija

analogija (grč. ἀναλογία: sklad, razmjer; odnos). 1. Srodnost, podudarnost dviju uspoređenih pojava, ...

anastigmat

anastigmat (ana- + grč. στίγμα: ubod, točka, znak), fotografska leća konstruirana tako da se izbjegne ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|