Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

apsolutno vrijeme

apsolutno vrijeme, vrijeme svakodnevnog iskustva na kojem je utemeljena klasična fizika. Prema Issacu ...

apsorbirana doza

apsorbirana doza (znak D), dozimetrijska veličina koja opisuje povećanje unutrašnje energije (fizičke ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

apsorpcijski koeficijent

apsorpcijski koeficijent (upojnost, apsorbancija) (znak α), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje ...

Arago Dominique François

Arago [aʀagọ'], Dominique François, francuski fizičar i astronom, političar (Estagell, 26. II. 1786 ...

ardometar

ardometar (lat. ardere: gorjeti + -metar), vrsta pirometra, uređaja za mjerenje temperatura viših od ...

areometar

areometar (grč. ἀραıός: rijedak + -metar), naprava za mjerenje gustoće tekućina, zatvorena staklena ...

argonski ionski laser

argonski ionski laser, plinski laser koji laserski učinak ostvaruje se na prijelazima iona argona u ...

Arhimedov zakon

Arhimedov zakon →  hidrostatika ...

Arsonval Jacques-Arsène d’

Arsonval [aʀs61533va'l], Jacques-Arsène d’, francuski fizičar (imanje La Borie, La Porcherie, Haute-Vienne, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|