Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

apsorbirana doza

apsorbirana doza (znak D), dozimetrijska veličina koja opisuje povećanje unutrašnje energije (fizičke ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

apsorpcijski koeficijent

apsorpcijski koeficijent (upojnost, apsorbancija) (znak α), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje ...

Arago Dominique François

Arago [aʀagọ'], Dominique François, francuski fizičar i astronom, političar (Estagell, 26. II. 1786 ...

ardometar

ardometar (lat. ardere: gorjeti + -metar), vrsta pirometra, uređaja za mjerenje temperatura viših od ...

areometar

areometar (grč. ἀραıός: rijedak + -metar), naprava za mjerenje gustoće tekućina, zatvorena staklena ...

argonski ionski laser

argonski ionski laser, plinski laser koji laserski učinak ostvaruje se na prijelazima iona argona u ...

Arhimedov zakon

Arhimedov zakon →  hidrostatika ...

Arsonval Jacques-Arsène d’

Arsonval [aʀs61533va'l], Jacques-Arsène d’, francuski fizičar (La Borie, 8. VI. 1851 – La Borie, 31. XII. 1940). ...

Ashkin Arthur

Ashkin [æ'škin], Arthur, američki fizičar (New York, 2. IX. 1922 – Rumson, New Jersey, 21. IX. 2020). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|