Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

asimptotska sloboda

asimptotska sloboda, svojstvo kvarkova da se gibaju kao slobodne čestice na maloj međusobnoj udaljenosti ...

astigmatizam

astigmatizam (a1- + grč. στıγμή: točka). 1. U optici, aberacija koja nastaje zbog nemogućnosti određenog ...

Aston Francis William

Aston [æ'stən], Francis William, engleski fizičar i kemičar (Harborne, danas dio Birminghama, 1. IX. 1877 ...

astronomski dalekozor

astronomski dalekozor →  keplerov dalekozor ...

atenuacija

atenuacija (lat. attenuatio: slabljenje) →  prigušenje ...

atenuator

atenuator (lat. attenuare: oslabiti), naprava (slog otpornih elemenata ili tvar) za smanjenje i kontrolu ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomistika

atomistika, proučavanje strukture i međudjelovanja atoma. (→  atomska i molekularna fizika) ...

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

atomska baterija

atomska baterija (izotopna baterija, radioizotopni generator), uređaj u kojem se energija zračenja radionuklida ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|