Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

Ashkin Arthur

Ashkin [æ'škin], Arthur, američki fizičar (New York, 2. IX. 1922 – Rumson, New Jersey, 21. IX. 2020). ...

asimptotska sloboda

asimptotska sloboda, svojstvo kvarkova da se gibaju kao slobodne čestice na maloj međusobnoj udaljenosti ...

Aspect Alain

Aspect [aspɛ'], Alain, francuski fizičar (Agen, Lot-et-Garonne, 15. VI. 1947). Diplomirao je 1971. na ...

astigmatizam

astigmatizam (a1- + grč. στıγμή: točka). 1. U optici, aberacija koja nastaje zbog nemogućnosti određenog ...

Aston Francis William

Aston [æ'stən], Francis William, engleski fizičar i kemičar (Harborne, danas dio Birminghama, 1. IX. 1877 ...

astronomski dalekozor

astronomski dalekozor →  keplerov dalekozor ...

atenuacija

atenuacija (lat. attenuatio: slabljenje) →  prigušenje ...

atenuator

atenuator (lat. attenuare: oslabiti), naprava (slog otpornih elemenata ili tvar) za smanjenje i kontrolu ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomistika

atomistika, proučavanje strukture i međudjelovanja atoma. (→  atomska i molekularna fizika) ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|