Struka geografija, opća, pronađeno natuknica: 8740

Alexandrina

Alexandrina [æligzændri:'nə], lagunsko jezero u jugoistočnome dijelu Australije (South Australija), ...

Alfej (rijeka)

Alfej (Alfios, novogrčki Αλφειός, Alpheiós [alfi·o's]), najdulja rijeka na Peloponezu, Grčka; duga 110 km. ...

Alfios

Alfios →  alfej ...

Alföld

Alföld [a'lfœld], ravnica u Madžarskoj, dio Panonske nizine istočno od Dunava, omeđena Karpatima i Transilvanskim ...

Al-Fujayrah

Al-Fujayrah →  fujairah ...

Algajske Alpe

Algajske Alpe (njemački Allgäuer Alpen [a'lgɔiəɹ a'lpən]), planinska skupina u Istočnim vapnenačkim ...

Algarve

Algarve, najjužnija regija kontinentalnog dijela Portugala; 4996,8 km2 s 451 006 st. (2011). Pruža se ...

Algeciras

Algeciras [alxeϑi'ras] (arapski  Al-Ğazīra al-hadrā: Zeleni otok), grad i luka u pokrajini Cádiz (Andaluzija), ...

Alger

Alger (francuski [alžẹ']) (arapski al-ğazā’ir: otoci) →  alžir ...

Alghero

Alghero [algε:'ro], grad, luka i ljetovalište na sjeverozapadnoj obali Sardinije, pokrajina Sassari, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|