Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1486

Bukovac

Bukovac, špilja u Gorskom kotaru, u blizini Lokava; duga je 50 m. U dvoranskome proširenju na kraju ...

Bukovica

Bukovica, kraj u sjevernoj Dalmaciji; oko 820 km2. Prostire se između Velebita i rijeke Zrmanje na sjeveru, Novigradskog ...

Bunić (selo)

Bunić, selo u Lici, 28 km sjeverozapadno od Udbine i 31 km sjeveroistočno od Gospića; 133 st. (2011). ...

Bunovac

Bunovac ili Bunjevac, jama na sjeveroistočnoj padini južnoga Velebita; duboka 534 m. Nalazi se u ponikvi ...

Butišnica

Butišnica ili Butižnica, rijeka, desni pritok Krke; duga 39 km; porječje obuhvaća 225,4 km2. Izvire ...

Butoniga

Butoniga (Botonega), rječica u Istri, pritok Mirne. Pregradnjom gornjega toka i potapanjem 2,5 km2 okolnoga ...

Buzet

Buzet, grad u sjevernoj Istri, 31 km sjeverno od Pazina; 1679 st. (2011). Leži na brežuljku (153 m) ...

Bužim (Gospić)

Bužim, selo u Lici; 74 st. (2011). Leži na rječici Bužimnici, 13 km sjeverozapadno od Gospića. Malobrojno ...

Caska

Caska, selo na otoku Pagu, 4 km istočno od Novalje; 25 st. (2011). Leži na sjeverozapadnoj obali Paškoga ...

Cavtat

Cavtat, gradić u Konavlima 18 km jugoistočno od Dubrovnika; 2153 st. (2011). Leži na poluotoku Ratu, ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|