Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1488

Cavtat

Cavtat, gradić u Konavlima 18 km jugoistočno od Dubrovnika; 2153 st. (2011). Leži na poluotoku Ratu, ...

Cavtatski otoci

Cavtatski otoci, nenaseljeno otočje zapadno, jugozapadno i sjeverozapadno od Cavtata. Čine ga otočići ...

Cerna

Cerna, naselje i općinsko središte 15 km jugozapadno od Vinkovaca; 3791 st. (2011). Leži u nizini (94 m ...

Cernik

Cernik, naselje i općinsko središte u Slavoniji; 1607 st. (2011). Leži u podnožju Psunja, na 166 m visine. ...

Cerovačke špilje

Cerovačke špilje, špiljski sustav u Lici, 4 km jugoistočno od Gračaca. Leže na sjevernoj padini masiva ...

Cerovlje

Cerovlje, naselje i općinsko središte u Istri, 9 km sjeveroistočno od Pazina; 241 st. (2011). Leži uz ...

Cesargradska gora

Cesargradska gora, niska gora u zapadnome dijelu Hrvatskoga zagorja; najviši vrh Japica (509 m). Pruža ...

Cetina (rijeka)

Cetina, rijeka u srednjoj Dalmaciji; duga 100,5 km, porječje 1463 km2. Izvire kraj Vrlike, odnosno sela ...

Cetina (selo)

Cetina, selo u Dalmatinskoj zagori 10 km sjeveroistočno od Vrlike, 195 st. (2011). Nalazi se na padinama ...

Cetingrad

Cetingrad (prije Cetin-Grad i do 1900. Vališ Selo), naselje i općinsko središte na Kordunu, 19 km sjeveroistočno ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|