Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1488

Cirkvena

Cirkvena, selo 16 km jugoistočno od Križevaca; 507 st. (2021). Leži na 126 m visine, uz željezničku ...

Cista Provo

Cista Provo (prije Provo), naselje i općinsko središte u Dalmaciji, 28 km sjeverozapadno od Imotskoga; ...

Cista Velika

Cista Velika (prije Cista, Čista, Velika Cista), naselje u Dalmaciji, 35 km sjeverozapadno od Imotskoga; ...

Cres (otok)

Cres, otok u vanjskome nizu Kvarnerskih otoka; 405,7 km2 s 2849 st. (2021); naš je najveći otok. Leži ...

Cres (grad)

Cres, grad na zapadnoj obali otoka Cresa; 2185 st. (2021). Leži u dnu creske uvale, uz uzdužnu otočnu ...

Crikvenica

Crikvenica, grad u Vinodolskom primorju na ušću rječice Dubračine u more, 34 km jugoistočno od Rijeke; ...

Crkvenčić Ivan

Crkvenčić, Ivan, hrvatski geograf (Slanje kraj Ludbrega, 24. VI. 1923 – Zagreb, 24. X. 2011). Višu pedagošku ...

Crna mlaka

Crna mlaka, nizinsko, podvodno i šumovito (hrast lužnjak) područje 14 km jugozapadno od Jastrebarskoga; ...

Crna rijeka

Crna rijeka →  plitvička jezera ...

Črnac polje

Crnac polje →  črnac polje ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|