Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1496

Crnac polje (nizina)

Crnac polje, poplavna nizina sjeverno od ušća Vrbasa u Savu. Obuhvaća 250 km2 između Save, Orljave, ...

Crno

Crno, selo u Dalmaciji, 6 km istočno od Zadra; 622 st. (2021). Nalazi se na cesti Zadar–Posedarje. Stanovništvo ...

Croata Varasdiensis

Croata Varasdiensis [kro·a'ta varasdie'nsis] →  glavač, stjepan ...

Crveno jezero

Crveno jezero, jezero u dubokoj provaliji 1,5 km sjeverozapadno od Imotskoga (→  imotska jezera). Ime ...

Čabar

Čabar, gradić u Gorskom kotaru, 45 km sjeverozapadno od Delnica; 325 st. (2021). Leži u dolini rijeke ...

Čabranka

Čabranka, rijeka u Gorskom kotaru, lijevi pritok Kupe; duga 17,5 km. Granična je hrvatsko-slovenska ...

Čačinci

Čačinci, naselje i općinsko središte u Podravini, 20 km jugoistočno od Slatine; 1719 st. (2021). Leži ...

Čačvina

Čačvina, selo u Dalmaciji 10 km jugoistočno od Trilja; 59 st. (2021). Leži na 683 m visine, na rubu ...

Čađavica

Čađavica, naselje i općinsko središte u slavonskom dijelu Podravine, 15 km sjeveroistočno od Slatine; ...

Čaglin

Čaglin, naselje i općinsko središte u istočnome dijelu Požeške kotline, 33 km istočno od Požege; 478 st. ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|