Struka geologija, pronađeno natuknica: 504

abbevillien

abbevillien [abvil·j63338'] (francuski), kultura starijeg paleolitika karakteristična po načinu izradbe ...

abihi-slojevi

abihi-slojevi, naslage lapora donjeg ponta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, nazvane prema slatkovodnom školjkašu ...

abisalna zona

abisalna zona (grč. ἄβυσσος: bezdan), dio oceana dublji od 2000 m i plići od 6000 m. Granica prema gornjoj ...

ablacija

ablacija (lat. ablatio: odnošenje). 1. U geomorfologiji, otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. 2. ...

abrazija

abrazija (lat. abrasio: struganje, od glagola abradere: strugati). 1. U geologiji, razorno djelovanje ...

Adria (geologija)

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i ...

Agassiz Jean Louis

Agassiz (franc. [agasi'], engl. [æ'gəsi:]), Jean Louis, švicarski i američki zoolog, paleontolog i geolog ...

akratoterme

akratoterme (grč. ἄϰρατος: nepomiješan, čist + ϑερμαί: toplice), topli ljekoviti izvori koji sadrže ...

aktualizam

aktualizam (kasnolatinski actualis: djelatan). 1. Filozofski nauk prema kojem je sva zbiljnost u bivanju, ...

algonkij

algonkij ili proterozoik, prastaro pretkambrijsko doba iz kojega su poznati prvi tragovi života (→  eozoik). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|