Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

diorit

diorit (njem. Diorit, franc. diorite, od grč. δıορίζεıν: razlikovati, omeđivati), dubinska eruptivna ...

diskordancija

diskordancija (lat. discordare: biti nesložan, ne slagati se). 1. Neslaganje, nepodudaranje, nesklad, ...

dislokacija

dislokacija (franc. dislocation, prema srednjovj. lat. dislocatio). 1. U medicini, razmještanje, npr. ...

doger

doger, zastarjeli geološki naziv za srednju juru u Europi. ...

Dolomieu Dieudonné Gratet de

Dolomieu [dolomjø'], Dieudonné (ili Déodat) Gratet de, francuski geolog i mineralog (Dolomieu, departman ...

dolomit

dolomit, kalcijev magnezijev karbonat, CaCO3 · MgCO3. Sličan vapnencu, obično je bijele boje, ali može ...

dolomitizacija

dolomitizacija, proces kojim vapnenac djelomično ili u potpunosti biva pretvoren u dolomitnu stijenu ...

doma

doma (crkv. lat. doma: krov < grč. δῶμα: kuća), u tektonskoj geologiji, antiklinala kod koje su dužina ...

dubokovodni sedimenti

dubokovodni sedimenti, talozi koji se nakupljaju na dubini većoj od 2000 m, u duboku dijelu batijalne ...

dunit

dunit (prema novozelandskom gorju Dun Mountains), dubinska, bazična stijena, sastavljena pretežito od ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|