Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

Argand Emil

Argand [aʀg8118'], Emil, švicarski geolog (Ženeva, 6. I. 1879 – Neuenburg, 14. IX. 1940). Među prvima je ...

arhaik

arhaik ili arhajsko doba (grč. ἀρχαῖος: star), najstarije doba u geološkom razvoju Zemlje, stariji odsjek ...

arteška voda

arteška voda (po francuskoj grofoviji Artois), naziv za podzemnu vodu u vodonosnom sloju između dvaju ...

astenosfera

astenosfera (grč. ἀσϑενής: slab + -sfera), središnji Zemljin plašt (lupina); nalazi se približno na ...

Atlantida

Atlantida (grčki Ἀτλαντίς, Atlantίs, latinski Atlantis, genitiv Atlantidis). 1. Prema grčkom mitu, ...

atol

atol (engl. atoll < maldivski jezik divehi atoḷu, srodno singalskomu ätul: unutarnji; ili malajalamski ...

atritus

atritus → durain ...

Aubouin Jean

Aubouin [obw63338'], Jean, francuski geolog (Evreux, 5. V. 1928 – Nica, 19. XII. 2020). Sveučilišni profesor ...

aurignacien

aurignacien [oʀińasj63338'] (franc.), kultura mlađega paleolitika, čiji je nositelj »moderni« čovjek (Homo ...

azoik

azoik (a1- + -zoik), najstariji odsjek Zemljina razvoja, u kojem još nije bilo živih bića. ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|