Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

Babić Bogdan

Babić, Bogdan, hrvatski geolog (Kotor Varoš, 6. II. 1891 – Zagreb, 13. XI. 1961). Diplomirao u Zagrebu, ...

Babić Ljubomir

Babić, Ljubomir, hrvatski geolog (Zagreb, 26. III. 1939). Geologiju je diplomirao na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom ...

Bahun Stjepan

Bahun, Stjepan, hrvatski geolog (Zagreb, 20. V. 1933). Geologiju je diplomirao na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom ...

Bajraktarević Zlatan

Bajraktarević, Zlatan, hrvatski geolog, paleontolog (Zagreb, 17. IV. 1945). Geologiju je diplomirao ...

Baltički štit

Baltički štit, središnji i istočni dio Fenoskandije (Skandinavija, Finska i poluotok Kola), koji se ...

banatika-slojevi

banatika-slojevi, naslage koje su taložene tijekom graničnog razdoblja između miocena i pliocena u paratetijskim ...

batolit

batolit (bato- + -lit), velika masa dubinske eruptivne stijene u Zemljinoj kori kojoj gornji dio može ...

bazaltna kora

bazaltna kora →  oceanska kora ...

Benioffova zona

Benioffova zona (prema američkom geofizičaru Victoru Hugou Benioffu; 1899–1968) →  tektonika ploča ...

bental

bental (grč. βένϑος: dubina) →  bentos ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|