Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

Bermanec Vladimir

Bermanec, Vladimir, hrvatski geolog (Zagreb, 8. VIII. 1955). Diplomirao 1979. te doktorirao 1992. na ...

bihacit

bihacit, vrsta laporastog vapnenca iz okolice Bihaća. Upotrebljava se za gradnju kuća i kao ukrasni ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

bioherma

bioherma (bio- + grč. ἕρμα: podmorski greben), neuslojena, lećasta vapnenačka tijela izgrađena od skeleta ...

Biondić Božidar

Biondić, Božidar, hrvatski geolog (Zagreb, 16. XI. 1940). Diplomirao je i doktorirao u Zagrebu. Od 1964. ...

biostratigrafija

biostratigrafija (bio- + stratigrafija), utvrđivanje fosilnoga sadržaja stijena i vremenskoga slijeda ...

biostroma

biostroma (bio- + grč. στρῶμα: pokrivač), u geologiji, uslojeni vapnenci izgrađeni pretežno od skeleta ...

biotitski škriljevac

biotitski škriljevac, metamorfna stijena od biotita i kremena izrazito škriljaste strukture. U Hrvatskoj ...

biotop

biotop (bio- + grč. τόπος: mjesto) →  stanište ...

bitovnit

bitovnit, glinenac, bazični član izomorfne skupine plagioklasa. Nalazi se u bazičnim eruptivnim stijenama, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|