Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

Bermanec Vladimir

Bermanec, Vladimir, hrvatski geolog (Zagreb, 8. VIII. 1955 – Ohrid, Sjeverna Makedonija, 13. IX. 2021). ...

bihacit

bihacit, vrsta laporastog vapnenca iz okolice Bihaća. Upotrebljava se za gradnju kuća i kao ukrasni ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

bioherma

bioherma (bio- + grč. ἕρμα: podmorski greben), neuslojena, lećasta vapnenačka tijela izgrađena od skeleta ...

Biondić Božidar

Biondić, Božidar, hrvatski geolog (Zagreb, 16. XI. 1940). Diplomirao je i doktorirao u Zagrebu. Od 1964. ...

biostratigrafija

biostratigrafija (bio- + stratigrafija), utvrđivanje fosilnoga sadržaja stijena i vremenskoga slijeda ...

biostroma

biostroma (bio- + grč. στρῶμα: pokrivač), u geologiji, uslojeni vapnenci izgrađeni pretežno od skeleta ...

biotitski škriljevac

biotitski škriljevac, metamorfna stijena od biotita i kremena izrazito škriljaste strukture. U Hrvatskoj ...

biotop

biotop (bio- + grč. τόπος: mjesto) →  stanište ...

bitovnit

bitovnit, glinenac, bazični član izomorfne skupine plagioklasa. Nalazi se u bazičnim eruptivnim stijenama, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|