Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

dekolman

dekolman (franc. décollement: odljepljivanje), u geologiji, poremećajna ploha koja odvaja gornju i donju ...

deltaične taložine

deltaične taložine (prema delta), različiti tipovi koso uslojenih pijesaka, glinovita materijala i silta ...

denudacija

denudacija (kasnolat. denudatio: ogoljivanje, nepokrivanje), geološki proces koji obuhvaća razaralački ...

depresija

depresija (lat. depressio, od deprimere: pritisnuti, utisnuti, tištati). 1. U svakodnevnom životu, ...

desikacija

desikacija (od lat. desiccare: osušiti), potpuno ili gotovo potpuno gubljenje vode iz pornog prostora ...

detritus

detritus [de:tri:'tus] (lat.: izlizan, istrošen; kršje, strugarije). 1. U geologiji, kameno kršje nastalo ...

Devidé-Nedela Donata

Devidé-Nedela, Donata, hrvatska geologinja (Ludbreg, 19. VIII. 1911 – Zagreb, 4. IV. 1996). Diplomirala ...

devon

devon (po istoimenoj engleskoj grofoviji), četvrto razdoblje paleozoika, u kojem je, nakon izdizanja ...

Diener Karl

Diener [di:'nəɹ], Karl, austrijski geolog i paleontolog (Beč, 11. XII. 1862 – Beč, 6. I. 1928). Sveučilišni ...

digestija

digestija (lat. digestio, od digerere: raspoređivati, odvajati, razdijeliti). 1. U kemiji, ekstrakcija ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|