Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

dijabaz

dijabaz (njem. Diabas < franc. diabase < grč. δıάβασις: prijelaz), stijena koja po građi i načinu postanka ...

dijaftoreza

dijaftoreza (grč. δıαφϑορά: raspadanje) →  metamorfizam ...

dijageneza

dijageneza (dija- + -geneza), sve kemijske, fizičke i biološke promjene kojima talozi podliježu nakon ...

dijaklaza

dijaklaza (grč. δıάϰλασıς: prijelom), naziv za pukotinu u stijeni duž koje nije bilo većih pomaka. ...

dijapir

dijapir (grč. δıάπυρος: užaren), stijenski prodor koji, nakon proboja iz nižih razina, kupolasto zakrivljuje ...

dijastema

dijastema (grč. δıάστημα: prekid), u geologiji, prekid taloženja tijekom kratkoga vremenskog intervala, ...

dijastrofizam

dijastrofizam (grč. δıαστροφή: izobličenje), deformacije Zemljine kore velikoga zahvata, kojima je posljedica ...

dijatomejska zemlja

dijatomejska zemlja (prema dijatomeje) →  kremena zemlja ...

diluvij

diluvij (lat. diluvium: potop, poplava) →  kvartar ...

Dinaridi

Dinaridi, geotektonski pojam koji obuhvaća širi prostor Dinarskoga gorja s produžetkom u južne Alpe ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|