Struka geofizika, pronađeno natuknica: 185

Helland-Hansen Bjørn

Helland-Hansen [he'lan ha'nsən], Bjørn, norveški oceanograf (Kristiania, danas Oslo, 16. X. 1877 – Bergen, ...

Herak Marijan

Herak, Marijan, hrvatski geofizičar i seizmolog (Zagreb, 3. X. 1956). Diplomirao (1981), doktorirao ...

hidrogram

hidrogram (hidro- + -gram), grafički prikaz protoka vode u vremenu. Hidrogram ili hod protoka dobije ...

hidrologija

hidrologija (hidro- + -logija), znanost koja proučava vode iznad Zemljine površine i ispod nje te pritom ...

hidrološki ciklus

hidrološki ciklus, neprekidno kruženje vode u prirodi, slijed prelaženja vode iz atmosfere na površinu ...

hidrometrija

hidrometrija (hidro- + -metrija), grana hidrologije koja se bavi mjernim metodama, tehnikama i instrumentarijem ...

hidrosfera

hidrosfera (hidro- + -sfera), sveukupni vodeni pokrivač Zemlje. Obuhvaća vodu u atmosferi i litosferi, ...

hipocentar

hipocentar (hipo-1 + centar), prostor u Zemlji gdje dolazi do pomicanja slojeva Zemljine kore i naglog ...

hipsometrijska krivulja

hipsometrijska krivulja (grč. ὕψος: visina + -metrijski), krivulja kojom se u pravokutnome koordinatnom ...

hodokrona

hodokrona (grč. ὁδός: put + χρόνος: vrijeme), krivulja kojom se u koordinatnom sustavu prikazuje funkcija ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >