Struka geofizika, pronađeno natuknica: 185

Lehmann Inge

Lehmann [le:'man63308], Inge, danska matematičarka i geodetkinja (Kopenhagen, 13. V. 1888 – Kopenhagen, ...

limnigraf

limnigraf (grč. λίμνη: stajaća voda; jezero + -graf), instrument koji neprekidno bilježi razinu vode. ...

Listing Johann Benedikt

Listing [li'stiŋ], Johann Benedikt, njemački matematičar i fizičar (Frankfurt na Majni, 25. VII. 1808 ...

Lorenz Edward Norton

Lorenz [lɔ:'rənc], Edward Norton, američki meteorolog (West Hartford, 23. V. 1917 – Cambridge, Massachusetts, ...

Love Augustus Edward Hough

Love [lʌv], Augustus Edward Hough, engleski matematičar i geofizičar (Weston-super-Mare, Somerset, 17. IV. 1863 ...

magnetizam Zemlje

magnetizam Zemlje →  zemljin magnetizam ...

magnetometar

magnetometar (magnet + -metar), instrument za mjerenje jakosti magnetskoga polja ili magnetskoga momenta. ...

magnituda

magnituda (lat. magnitudo: veličina; jakost). 1. Broj standardnih jediničnih vrijednosti neke veličine. 2. ...

mareograf

mareograf (tal. marea: plima + -graf), uređaj koji bilježi morske mijene i druga dugoperiodička kolebanja ...

Marsigli Luigi Ferdinando

Marsigli [marsi'ļ:i], Luigi Ferdinando, talijanski povjesničar, kartograf i austrijski general (Bologna, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >