Struka glazba, pronađeno natuknica: 2602

Bach Johann Christian

Bach [bax], Johann Christian, njemački skladatelj i čembalist (Leipzig, 5. IX. 1735 – London, 1. I. 1782). ...

Bach Johann Sebastian

Bach [bax], Johann Sebastian, njemački skladatelj (Eisenach, 21. III. 1685 – Leipzig, 28. VII. 1750). ...

Bach Wilhelm Friedemann

Bach [bax], Wilhelm Friedemann, njemački skladatelj i orguljaš (Weimar, 22. XI. 1710 – Berlin, 1. VII. 1784). ...

Bacharach Burt

Bacharach [bæ'kəræk], Burt, američki skladatelj popularne i filmske glazbe (Kansas City, 12. V. 1928). ...

Backhaus Wilhelm

Backhaus [ba'khaus], Wilhelm, njemački pijanist (Leipzig, 26. III. 1884 – Villach, Austrija, 5. VII. 1969). ...

Badev Atanas

Badev [ba'~], Atanas, makedonski skladatelj, zborovođa i glazbeni pedagog (Prilep, 14. I. 1860 – Sofija, ...

Badings Henk Herman

Badings [ba:'diŋs], Henk Herman, nizozemski skladatelj (Bandung, Indonezija, 17. I. 1907 – Hugten, 26. VI. 1987). ...

Badura-Skoda Paul

Badura-Skoda [badu:'ra sko:'da], Paul, austrijski pijanist (Beč, 6. X. 1927 – Beč, 25. IX. 2019). Studirao ...

Baez Joan

Baez [bại'ez], Joan, američka pjevačica popularne glazbe (New York, 9. I. 1941). U 1960-ima svojim posebnim ...

Bagarić Sandra

Bagarić, Sandra, hrvatska operna i operetna pjevačica (Zenica, BiH, 5. IV. 1974). Diplomirala je solo ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|