Struka glazba, pronađeno natuknica: 2602

Balašević Đorđe

Balašević, Đorđe, srpski kantautor (Novi Sad, 11. V. 1953 – Novi Sad, 19. II. 2021). Studij geografije ...

Ballard

Ballard [bala:'ʀ], obitelj francuskih glazbenika i glazbenih nakladnika, koja je, u razdoblju od 1551. ...

Baloković Zlatko

Baloković, Zlatko, hrvatski violinist (Zagreb, 21. III. 1895 – Venecija, 29. III. 1965). Učenik V. Humla ...

Banchieri Adriano

Banchieri [baŋkiε:'ri], Adriano, talijanski skladatelj i teoretičar (Bologna, 3. IX. 1568 – Bologna, ...

band

band [bænd] (engl.) →  ansambl ...

bandura

bandura (kasnolat. pandura < grč. πανδοῦρα) →  glazbala, kordofonska ...

Bantock Granville

Bantock [bæ'ntək], Granville, engleski skladatelj (London, 7. VIII. 1868 – London, 16. X. 1946). Kao ...

Banjalučanin Mato

Banjalučanin, Mato →  bartl, matheus ...

banjo

banjo (engl. izgovor [bæ'n62721ɔu]) (bendžo) (amer. engl., prema crnačkom izgovoru španj. bandurria, ili ...

Baranović Krešimir

Baranović, Krešimir, hrvatski skladatelj i dirigent (Šibenik, 25. VII. 1894 – Beograd, 17. IX. 1975). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|