Struka glazba, pronađeno natuknica: 2602

Adler Guido

Adler [a'dləɹ], Guido, austrijski muzikolog (Ivančice, njemački Eibenschütz, Moravska, 1. XI. 1855 – ...

Adlgasser Anton Cajetan

Adlgasser [a:'dlgasəɹ], Anton Cajetan, austrijski skladatelj i orguljaš (Inzell, Bavarska, 1. X. 1729 ...

Afganci

Afganci (iz perzijskog), u širem smislu naziv za sve narode i etničke skupine nastanjene u Afganistanu, ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Agazzari Agostino

Agazzari [agaʒ:a:'ri], Agostino, talijanski skladatelj i glazbeni teoretičar (Siena, 2. XII. 1578 – ...

agogika

agogika (prema grč. ἀγωγή: vođenje), u glazbi, skupni naziv za neznatne promjene tempa (ubrzavanje, ...

Agostini Lorenzo

Agostini [~sti:'ni], Lorenzo, talijanski orguljaš i skladatelj (?, oko 1750 – ? Praglia kraj Padove, ...

Agricola Alexander

Agricola [~ri'kola], Alexander (pravo prezime Ackerman), flamanski glazbenik (Gent, oko 1446 – Valladolid, ...

Agricola Martin

Agricola [~ri'kola], Martin (Martinus; Martin Sore), njemački glazbeni teoretičar i skladatelj (Schwiebus, ...

air

air [ε:ʀ] (franc. < tal. aria), u glazbi, općenito, naziv za melodiju ili pjesmu. U užem značenju jednostavna, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|