Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

kanal

kanal (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

kanali

kanali (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

kanalica

kanalica (prema kanal) →  crijep ...

kanalizacija

kanalizacija (njem. Kanalisation < franc. canalisation), mreža podzemnih i nadzemnih cijevnih vodova ...

kanatna konstrukcija

kanatna konstrukcija (turski kanat: krilo prozora ili vrata, pregrada), zidna konstrukcija koju čini ...

keson

keson (franc. caisson < tal. cassone: velika kutija), čelična ili armiranobetonska komora bez dna koja ...

Klemenčić Aleksandar

Klemenčić, Aleksandar, hrvatski inženjer građevinarstva (Radoboj, 1. X. 1927 – Zagreb, 30. IX. 2007). ...

klizište

klizište, dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla, tj. kretanja površinskoga ...

kolaudacija

kolaudacija (lat. collaudatio: hvaljenje, pohvala). 1. Primopredaja građevine između investitora i ...

kolnik

kolnik, cestovna površina po kojoj se odvija promet; čini ga kolnička konstrukcija, koja opterećenje ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >