Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

Petrik Milivoj

Petrik, Milivoj, hrvatski građevinski inženjer (Irig, Vojvodina, 28. II. 1894 – Zagreb, 23. VIII. 1979). ...

pilot

pilot (franc. pilote < tal. piloto ili pilota < lat. pilota ili pedota < biz. grč. πηδώτης: koji upravlja, ...

ploče građevne

ploče, građevne, plošni konstrukcijski elementi namijenjeni prijenosu opterećenja koje djeluje okomito ...

ponton

ponton (prema lat. ponto, genitiv pontonis: most od povezanih čamaca). 1. U brodogradnji i pomorstvu, ...

pontonski most

pontonski most, privremeni most sastavljen od niza usidrenih pontona. Pontoni mogu biti međusobno zglobno ...

potporni zidovi

potporni zidovi, zidovi ili druge građevne konstrukcije kojima se podupire teren kako bi se spriječilo ...

prag

prag. 1. U zgradarstvu, malena stuba u podu ili posebno oblikovan donji dovratnik vrata, uz koji se ...

prevodnica, brodska

prevodnica, brodska, građevina na rijeci ili plovnome kanalu za propuštanje (prevođenje) brodova kroz ...

profil

profil (franc. < tal. profilo: obrub). 1. Lice, glava, predmet gledan sa strane (suprotno: en face, sučelice); ...

propust

propust, manji građevinski objekt koji najčešće služi za propuštanje oborinske vode kroz trup prometnice, ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >