Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

prozor

prozor, otvor u zidu, rjeđe krovu ili stropu, koji služi kako bi se omogućilo prirodno osvjetljenje ...

Radić Jure (1953-2016)

Radić, Jure, hrvatski inženjer građevinarstva i političar (Makarska, 15. IX. 1953 – Zagreb, 10. IX. 2016). ...

rampa

rampa (njem. Rampe < franc. rampe). 1. U arhitekturi i građevinarstvu, blaga kosina uređena za prijelaz ...

regulacija

regulacija (prema kasnolatinskom regulare: uobličiti prema propisima). 1. Uvođenje reda ili pravilnosti ...

regulacija vodotoka

regulacija vodotoka, skup zahvata na prirodnom vodotoku, kojima se omogućuje njegova svrhovita uporaba ...

rekonstrukcija

rekonstrukcija (re- + konstrukcija). 1. Ponovna izgradnja ili obnova nečega što je bilo uništeno ili ...

retencija

retencija (latinski retentio: zaustavljanje). 1. Zadržavanje, npr. vlage u tlu. 2. U medicini, zadržavanje ...

Rieszner Valerijan

Rieszner [ri'zner], Valerijan, hrvatski inženjer građevinarstva (Bakar, 7. V. 1876 – Zagreb, 20. VIII. 1949). ...

Rosman Riko

Rosman, Riko, hrvatski inženjer građevinarstva (Ljubljana, 22. V. 1927 – Zagreb, 2. VIII. 2008). Diplomirao ...

Roš Mirko

Roš, Mirko, hrvatski inženjer građevinarstva (Zagreb, 19. IX. 1879 – Baden, Švicarska, 29. V. 1962). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >