Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

skela

skela (tur. iskele < tal. scala < lat. scalae: ljestve). 1. U građevinarstvu, pomoćna konstrukcija ...

skeletne konstrukcije

skeletne konstrukcije →  okvir ...

skoba

skoba. 1. Rastavljiva čelična karika koja služi za spajanje lanaca, krajeva užadi s očnom upletkom ...

skrejper

skrejper (engleski scraper, od scrape: strugati), građevinski stroj za iskop, samoutovar, prijevoz (do ...

Srebrenović Dionis

Srebrenović, Dionis, hrvatski inženjer građevinarstva (Požega, 9. X. 1912 – Zagreb, 22. VIII. 1988). ...

stambene zgrade

stambene zgrade, građevine namijenjene stanovanju ljudi, prilagođene njihovim fiziološkim, biološkim, ...

streha

streha, krovni istak, dio krova koji prelazi preko vanj. zidova građevine. Izvodi se ugl. u krajevima ...

strop

strop, građevna konstrukcija koja natkriva zatvoreni prostor. Kao arhitektonski i građevni element, ...

stuba

stuba, građevni element kojim se u zgradama i vanjskim prostorima hodom svladava visinska razlika između ...

sunčana arhitektura

sunčana arhitektura, projektiranje i izvedba zgrada kojima se postiže njihova toplinska udobnost uz ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >