Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

svjetlarnik

svjetlarnik, uzak otvoreni prostor unutar zgrade ili između zgrada, koji omogućuje prirodnu rasvjetu ...

Szavits Nossan Antun

Szavits Nossan [sa'vić no'san], Antun, hrvatski inženjer građevinarstva (Zagreb, 16. XI. 1948). Diplomirao ...

Szavits Nossan Stjepan

Szavits Nossan [sa'vić no'san], Stjepan, hrvatski inženjer građevinarstva (Zagreb, 13. X. 1894 – Zagreb, ...

šator

šator (tur. çadır < perz. čāder, čatr), rasklopiv i prenosiv zaklon ili nastamba od impregnirane tkanine, ...

šatoraste konstrukcije

šatoraste konstrukcije, u graditeljstvu, lake konstrukcije od tekstilnih membrana, mreže čelične užadi ...

šip

šip → pilot ...

Šram Stanko

Šram, Stanko, hrvatski inženjer građevinarstva (Osijek, 12. XII. 1919 – Slavonski Brod, 11. III. 2005). ...

tarac

tarac (mletački tal. terazo). 1. Pločnik, trotoar. 2. Popločena podna ploha, kaldrma. ...

Tedeschi Stanislav

Tedeschi [tede'ski], Stanislav, hrvatski inženjer građevinarstva (Korčula, 27. V. 1931). Diplomirao ...

Telford Thomas

Telford [te'lfəd], Thomas, britanski graditelj (Westerkirk, Škotska, 9. VIII. 1757 – London, 2. IX. 1834). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >