Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

visokogradnja

visokogradnja, djelatnost gradnje zgrada i drugih jednoetažnih ili višeetažnih građevina raznovrsne ...

vodogradnja

vodogradnja (hidrotehnika), dio građevinarstva koji se bavi građevinskim i drugim zahvatima koji omogućuju ...

vodoopskrba

vodoopskrba, komunalna djelatnost koja se bavi dovodom i raspodjelom vode od izvorišta do potrošača. ...

vodosprema

vodosprema, građevina za spremanje i pričuvu vode u sklopu vodovodne mreže. Glavna joj je svrha izjednačivanje ...

vodotoranj

vodotoranj →  vodosprema ...

vodovod

vodovod, sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, ...

vodozahvatna građevina

vodozahvatna građevina →  vodovod ...

vrata

vrata. 1. Otvor u zidu ili drugoj pregradi koji se može po volji otvoriti ili zatvoriti, a omogućuje ...

WC

WC (akronim od engl. water closet: zahod na vodu), zahod s vodenim ispiranjem. Oprema takva zahoda sastoji ...

Werner Otto

Werner [ve'rner], Otto, hrvatski inženjer građevinarstva (Ruma, Srijem, 29. IV. 1908 – Zagreb, 5. XI. 1981). ...

|<  <  21  22 (23)  24