Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

zagatna stijena

zagatna stijena, potporna konstrukcija nalik zidu, koja osigurava stabilnost građevne jame s uspravnim ...

zdenac

zdenac, građevina za zahvaćanje i iskorištavanje podzemnih voda. Kadšto može poslužiti i za kontrolu ...

zemljane građevine

zemljane građevine, građevni objekti nastali iskopavanjem ili nasipavanjem tla te drugim građevinskim ...

zgrada

zgrada, građevina namijenjena stanovanju te gospodarskoj, obrazovnoj, zdravstvenoj, kulturnoj ili drugoj ...

zid

zid, vertikalni plošni dio zgrade koji odjeljuje unutarnji prostor od vanjskoga (vanj. zid) ili unutarnje ...

zidane konstrukcije

zidane konstrukcije, zidovi i druge građevne konstrukcije izgrađene od jediničnih građevnih elemenata ...

žbuka

žbuka, građevni materijal, smjesa vode, pijeska ili drugog agregata i veznoga sredstva (→  mort) kojom ...

željeznička pruga

željeznička pruga, prometnica za promet željezničkih vozilâ. Sastoji se od jednoga kolosijeka ili više ...

žlijeb

žlijeb. 1. Duga uska udubina, kanal, utor. 2. U arhitekturi i građevinarstvu, krovni žlijeb (oluk), ...

Žugaj Mladen

Žugaj, Mladen, hrvatski inženjer građevinarstva (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 21. I. 1915 – Zagreb, ...

|<  <  21  22  23 (24)