Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

Draganić Vojislav

Draganić, Vojislav, hrvatski inženjer građevinarstva (Zagreb, 10. IV. 1917 – Zagreb, 9. IV. 1982). Istaknuti ...

drenaža

drenaža (franc. drainage: isušivanje; odvođenje). 1. Graditeljski postupak za sakupljanje i odvođenje ...

drobilica

drobilica, građevinski stroj za usitnjavanje kamenoga materijala radi dobivanja tučenca, sitneži i pijeska. ...

drvene konstrukcije

drvene konstrukcije, građevne konstrukcije od drvenoga materijala (bjelogoričnoga ili crnogoričnoga ...

drvocement

drvocement, vrsta lakoga betona, mineralizirana drvena strugotina povezana magnezitnim ili cementnim ...

Dvornik Josip

Dvornik, Josip, hrvatski inženjer građevinarstva (Zagreb, 19. III. 1938). Školovao se u Zagrebu, gdje ...

Eiffel Alexandre Gustave

Eiffel [εfε'l], Alexandre Gustave, francuski inženjer i arhitekt (Dijon, 15. XII. 1832 – Pariz, 28. XII. 1923). ...

ekskavator

ekskavator (prema lat. excavare: izdupsti, iskopati) →  bager ...

Erega Jure

Erega, Jure, hrvatski inženjer graditeljstva (Petrinja, 18. II. 1902 – Zagreb, 25. IX. 1981). Diplomirao ...

estakada

estakada (španj. estacada: ograda od kolja), građevna konstrukcija u obliku vijadukta na stupovima povezanima ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|